MP-PU

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

Témata k dloudodobým maturitním pracím z automatizační techniky školní rok: 2009 – 2010

Téma 1:

Obsah

Návrh a programování dopravníku s krokovým motorem.

Při návrhu využijte pohonu z tiskárny a k ovládání použijte PLC Teco TC650.

 1. Mechanika dopravníku bude použita z tiskárny – vhodným způsobem ji upravte a dopravník zrealizujte.
 2. Navrhněte a realizujte ovládací obvody pro krokový nebo stejnosměrný motor dopravníku tak, aby byla zajištěna kompatibilita s TC 650.
 3. Navrhněte a odlaďte program, který bude ovládat navržený dopravník.
 4. Zpracujte dokumentaci dle metodického návodu.

Téma 2: Hojek Josef, C4

Návrh a programování měřící stanice k robotizovanému pracovišti

 1. Proveďte návrh měřící stanice, která bude na robotizovaném pracovišti měřit výšku a druh materiálu výrobků.
 2. Zvolte vhodné snímače pro měření výšky výrobu.
 3. Zvolte vhodné snímače pro rozlišení materiálu výrobků (kov, plast).
 4. K ovládání měřící stanice použijte PLC Teco TC650.
 5. Měřící stanici zrealizujte.
 6. Navrhněte a odlaďte ovládací program měřící stanice pro PLC TC650.
 7. Zpracujte dokumentaci dle metodického návodu.

Téma 3: Kroutil Martin, D4

Inteligentní elektroinstalace.

 1. Doplňte model inteligentního domu o ostrovní fotovoltaický systém (60W,...)
 2. Vyřešte přepínání zdroje energie fotovoltaika - síť
 3. Proveďte návrh doplnění rozsířeného modelu domu o ochranu proti přepětí a jištění proti nadproudu.
 4. Zpracujte dokumentaci podle metodického pokynu.

Téma 4:

Návrh a programování snímání polohy dopravníku:

 1. Proveďte návrh měřiče polohy dopravníku s krokovým motorem. K vyhodnocování informace o poloze dopravníku bude použito PLC.
 2. Navržený měřič polohy zrealizujte.
 3. Navrhněte a odlaďte program, který bude informaci z měřiče polohy zpracovávat. polohy.
 4. Zpracujte dokumentaci dle metodického návodu.


Téma 5:

Návrh a realizace elektropneumatického manipulátoru

 1. Proveďte návrh a realizaci manipulátoru s pneumatickým pohonem (3-4 motory)
 2. Použijte elektropneumatické ventily
 3. Pro ovládání použijte PLC Teco 650, Foxtrot nebo Wago
 4. Vytvořte a odlaďte ovládací program
 5. Zpracujte dokumentaci podle metodiky

Téma 6:

Návrh vzorových úloh s měřícím systémem Agilent:

 1. Navrhněte min 3 úlohy pro měřící systém Agilent
 2. Pro navržené úlohy zrealizujte měřící přípravky
 3. Pro navržené úlohy vytvořte vzorové programy i s dokumentací
 4. Zpracujte dokumentaci podle metodiky

Téma 7:


Sluneční elektrárna a její ovládání:

 1. Pro fotovoltaický panel navrhněte systém, který bude natáčet panely tak, aby docházelo k optimálnímu využití sluneční energie
 2. Pro tento systém navrhněte vhodné vyhodnocování dopadající energie
 3. Navrhněte vhodný systém natáčení (pohon/-ny)
 4. Navrhněte a zrealizujte řídící systém.
 5. Zpracujte dokumentaci podle metodiky

Téma 8:

Využití a monitoring energie ze sluneční elektrárny

 1. Navrhněte využití energie ze sluneční elektrárny a využití pro napájení robota nebo inteligentního domu.
 2. Navrhněte monitorovací systém pro sluneční elektrárnu s využitím Control Webu
 3. Zpracujte dokumentaci podle metodiky.

Téma 9:

Spolupráce inteligentní instalace Ego-n se zabezpečovacím systémem

Téma 10:

Využití radiomodemů Conel v průmyslové komunikaci:

Téma 11:


Využití modulů MicroUnit v průmyslové automatizaci

Téma 12:


Navrhněte a realizujte mobilního pojízdného robota

Navrhněte napájení robota ostrovním fotovoltaickým systémem

Téma 13:

Návrh a realizace modelu IT sítě

Návrh a realizace soustavy úloh pro cvičební revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů

Téma 14:

Projekt počítačové učebny napájené fotovoltaickou elektrárnou.

 1. Proveďte stručný rozbor fotovoltaických systémů,
 2. Proveďte rozbor požadavků na výkon počítače při výuce na SPŠ,
 3. Vytvořte projekt počítačové učebny, která bude napájena ostrovním fotovoltaickým systémem s následujícími paramety:
 4. počet počítačů 20,
 5. provoz na baterie nabíjené fotovoltaikou týden, denně 6 h provozu,
 6. umístění panelů na fasádu budovy,
 7. v případě nedostatku energie přepnutí na síťový provoz,
 8. v případě nebezpečí vybití bateie učebny nouzové nabití ze sítě,
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export