Zámek na čipovou kartu RFID

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
MP-JA 003.jpg

(bezdrátový identifikační systém) pro účely sledování docházky do školy, učeben apod.


Obsah

Zadání:

RFID čtečka s USB výstupem
 1. Proveďte teoretický rozbor řešení identifikačního systému
 2. Vyberte vhodné řešení
  • Nakreslete blokové schéma
  • Jednotivé bloky kompletně popište
 3. Naprogramujte aplikaci pro evidenci osob
 4. Otestujte funkčnost
 5. Zpracujte dokumentaci dle metodického návrhu
 6. Zpracujte ppt prezentaci pro účely obhajoby
 7. Propagujte výsledky své práce - např. vyhotovte poster, je možné se přihlásit na SOČ, zhotovit www stránky apod.

Další možnosti:

 1. připojení k mikroprocesorovému systému
 2. naprogramování MCU aplikace
 3. zfunkčnění systému

Zdroje informací:

RFID-002.jpgVypracování:

Práce řeší problém správy osob pomocí RFID čtečky. Popisuje naprogramovaný software klientské a přijímací části aplikace, použité databázové nástroje a také hardwarovou část samotné čtečky. Hlavní cíl vyvíjeného software je jednoduchý monitoring osob nacházejících se v daném prostoru a možnost zjistit časy a místa jejich příchodů a odchodů z prostoru. Řešení využívá výhod databázového systému MySQL, do kterého se ukládají veškeré informace přijaté z RFID čtečky. Pomocí tohoto databázového řešení je možné pracovat s daty přijatými čtečkou z kteréhokoli počítače nacházejícího se v síti na kterém je nainstalovaná klientská částaplikace.

Screen hava.png

2011

SOČ 2011
Zámek na čipovou kartu RFID
Třída: B4.I
Příjmení: Háva
Popis:
Vedoucí práce: Mgr. Janoušek Milan
Oponent: Bc. Jan Turoň
Sekce: Informatika
Část soutěže:
Poster: Poster
web:
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export