Zpracování studijních materiálů pro čtečky knih

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

Zadání:

 1. Popište některé typy elektronických čteček knih
 2. Proveďte teoretický rozbor používaných formátů
 3. Zpracujte metodický postup konverze mezi jednotlivými formáty pro převod elektronického dokumentu pro příslušnou elektronickou čtečku.
 4. Vytvořte učební texty pro odborné předměty na škole např.: Číslicová technika, Mikroprocesorová technika, Základy elektroniky apod. s optimalizací pro čtečky knih. Texty a skripta budou děleny dle ročníků, předmětů a tématických okruhů. Texty budou zpracovány v textovém editoru s využitím multimediálních prvků, které čtečky podporují (obrázky, hypertextové odkazy na videa atd.)
 5. Zpracujte dokumentaci dle metodického návrhu
 6. Zpracujte ppt prezentaci pro účely obhajoby
 7. Propagujte výsledky své práce - např. vyhotovte poster, je možné se přihlásit na SOČ, zhotovit informační stránku www stránku apod.


Kritéria hodnocení maturitní práce:

vedoucí oponent
* odpovědnost a přístup žáka při řešení zadání: 0 – 10 % 0 %
* dodržení obsahové a grafické struktury maturitní práce: 0 – 10 % 0 – 10 %
* originalita a vhodnost řešení:
 1. výběr vhodného HW
 2. zpracování metodických postupů
0 – 25 % 0 – 35 %
* funkčnost řešení:
 1. rozsah jednotlivých řešení
 2. funkcionalita výsledku
 3. kvalita zpracování
0 – 30 % 0 – 30 %
* vlastní obhajoba: 0 – 25 % 0 – 25 %

Klasifikační stupnice: nedostatečný (0 – 30 %), dostatečný (31 – 47 %), dobrý (48 – 65 %), chvalitebný (66 – 83 %), výborný (84 – 100 %).

Pozn.: Obsah a funkčnost práce:

 1. Kvalitní a korektní texty obsahově odpovídající prvnímu až čtvrtému ročníku SPŠ Písek.
 2. Formátově odpovídající texty pro čtečky knih s využitím jejich výhod (odkazy na webové stránky zabývající se danou tématikou do podrobna s případnými multimediálními příklady)
 3. Texty budou řazeny dle kategorií:
  • Ročník
  • Předmět
  • Tématiký okruh
  • Dle oblasti využití v praxi (vhodné například u technologie)
 4. Každý ročník bude dále dělen dle tématických okruhů a bude vytvořen interaktivní obsah pro rychlejší orientaci
 5. Práce bude vytvořena tak, aby bylo možno v ní pokračovat. To znamená přidávat další texty a témata, editovat původní texty a aktualizovat je. Cílem práce je spojit vědomosti z výpočetní techniky a elektroniky a vyvinout nástroj, který by pomohl učitelům a především žákům při studiu na SPŠ s možností editace pro budoucí ročníky.
www:

http://www.lupa.cz/clanky/e-knihy-e-ctecky-proste-takovy-e-svet-1/

http://www.digiknihy.cz/

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export