Referáty z mikroprocesorové techniky

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
Registrace povinné práce

HW
 • Raspberry Pi 3 Model B 64-bit 1GB RAM

Raspberry Pi 3

 • 2,5A microUSB napájecí zdro
 • SanDisk 16GB microSDHC UHS-I U
 • Bezdrátový modul ESP-01 s integrovanou anténou

ESP-01

 • Bezdrátový modul ESP-07 s integrovanou anténou a konektorem pro externí anténu

ESP-07

 • Vývojová deska s modulem ESP12E

ESP12E

 • Vývojová deska Arduino micro

Arduino PRO micro

 • Vývojová deska Arduino nano

Arduino nano

 • Převodník USB/serial

USB/serial

 • Display 16x2 znaků LCD1602

LCD Display I2C

 • OLED display 128X64

200p

 • Snímač RFID MFRC-522

RFID-MFRC-522.png

 • teplotní čidlo s vlhkoměrem DHT11

DHT11

 • 9-Axis senzor (MPU-9250) Pohybové čidlo 9-ti osé, 3osý Akcelerometr, Gyroskop a Magnetometr

MPU-9250

 • Senzor teploty a vlhkosti (HTU2x)

HTU2x

 • Senzor intenzity osvětlení (BH1750)

BH1750

 • Senzor tlaku - barometr BMP180

BMP180

Radarový senzor pohybu 5,8GHz

 • Senzor srdečního tepu KY-039

Senzor srdečního tepu

 • Detektor alkoholu, ethanolu a benzínu MQ-3

Detektor alkoholu, ethanolu a benzínu

 • Teplotní senzor TMP36

TMP36

 • Senzor teploty (DS18B20)

DS18B20

 • Senzor dotyku kapacitní TTP223

TTP223

 • Senzor otřesu (SW-18020P)

SW-18020P

 • Senzor polohy

Senzor polohy

 • Senzor pohybu (PIR) HC-SR501

HC-SR501


 • Servo (2x)

SG90

 • LED páska se sběrnicí RGB čip WS2812

WS2812

 • Modul rotačního enkodéru, 2ks

Modul rotačního enkodéru

 • Relé 5V (SRD-5VDC-SL-C)

SRD-5VDC-SL-C

 • Krokový motor s driverem a LED (28BYJ-48)

krokový motor

 • Solární panel 1W

Solar-panel.png

 • Baterie 18650

100p

 • Pouzdro na baterii 18650
 • Nabíjecí modul pro baterii TP4056

MicroUSB

 • Step up měnič na 5V

Step-Up.png

 • micro USB modul do KNP

MicroUSBmoduldKNP.png

 • Bluetooth Tracer

Bluetooth Tracer

 • Powerbanka 5000mAh
 • Infra LED 940 nm, 5ks
 • Infra senzor 940 nm, 5ks
 • Červená LED 5mm, 5ks
 • Zelená LED 5mm, 5ks
 • Žlutá LED 5mm, 5ks
 • Modrá LED 5mm, 5ks
 • Bílá LED 5mm, 5ks
 • RGB LED 5mm, 5ks
 • RGB LED 10mm
 • Rezistor 330 Ohm, 20ks
 • Rezistor 10 kOhm, 5ks
 • Potenciometr 10 kOhm 2ks
 • Tranzistor 2N2222
 • Dioda 1N4148
 • Fotorezistor 10 kOhm
 • Termistor 10 kOhm, 2ks
 • Posuvný registr 8-Bit - SN74HC595
 • Kabely pro nepájivé pole
 • Nepájivé pole 830 bodů
 • Nepájivé pole 170 bodů
 • Kufr

200p

Media:NAG-IoE 2017 - ESP8266.pdfTémata:

 1. Základní pojmy z mikroprocesorové techniky- popis jednotlivých částí CPU, MCU, ALU CU, ROM, RAM, sběrnice, PSW......
 2. 8051 - hlavní parametry, ukázky zapojení a popis práce v programu MCU 8051 IDE
 3. Arduino - IDE, příklady zapojení s LED, tlačítkem apod.
 4. Fritzing - popis, programování, ukázka použití s Arduino, PICAXE apod.
 5. processing
 6. ESP8266 - popis, programování, ukázka použití
 7. ESP32 - popis, programování, ukázka použití
 8. Raspberry Pi - popis, GPIO, ukázka aplikace
 1. NAG-IoE - prezentace zadání z této soutěže


Speciality:

 1. Arduino Weather Station (AWS) - popis aplikace
 2. Internet of Things info
 3. Pokročilejší struktury jazyka WIRING, podmínky v příkladech
 4. Window IoT
 5. Cortex - info o vývoji aplikace s ARM procesory v prostředí MBED

Poznámka k výběru témat

 • Témata výše uvedená jsou z oblasti mikroprocesorové techniky
 • Jsou zaměřené především na práci s mikroprocesory 8051, ESP8266, ESP32, STM8S, ATmega328, PIC16F84 apod.
 • Nejvíce je jich zaměřeno na desky Arduino, Raspberry Pi, NodeMCU, Cortex, micro:bit apod.
 • Výše uvedené témata nejsou pro zpracování prezentace, nikterak závazné, slouží jen jako inspirace
 • Výběr témat je možný i vlastní (s ohledem na zájem o MIT)
 • Prezentace by měla mít tyto části
  1. Název
  2. Třída, Jméno, šk. rok
  3. Popis, ukázka, příklad, schéma apod.
  4. Zdroje informací
  5. Otázky k opakování:jedna otázka/4 odpovědi (správná jen jedna).
  6. Sdílí se 1ks písemné přípravy A4, prezentace, video apod.
 • Časová dotace prezentace je cca 15 minut
 • Při prezentaci je možné využít dataprojektor
 • Nejlépe s praktickou ukázkou (hodnotí se nejvíce)

Zde odevzdejte vypracovaný referát (pdf, png, ppt, www). Název dokumentu (B2_Přijmení_Jméno_Název referátu.*)


Zpracovatelé:

GDPR.jpg

samostatná stránka

Otázky k opakování z referátů mikroprocesorové techniky TVY


Archiv:

 1. Stavební prvky počítačů Relé, Elektronka, Tranzistor, Integrovaný obvod - funkce apod..
 2. Počítače 0. generace
 3. Počítače 1. generace
 4. Počítače 2. generace
 5. Počítače 3. generace
 6. INTEL procesory přehled procesorů, základní vlastnosti apod…
 7. PIC16F628 popis 8-bitového mikrokontroleru, hlavní parametry, ukázka zapojení a programu
 8. Srovnávací tabulka výpočetního výkonu mikroproceorů (od starších typů až po novější, 8-bit až 64 bitové)
 9. Freescale Semiconductor
 10. Texas Instruments
 11. Zelio Logic
 12. Atmel
 13. PIC - popis, ukázka programu v asm/C
 14. AVR - popis 8-bitového mikrokontroleru , hlavní parametry, ukázka zapojení a programu
 15. Rozšířené funkce v LOGO
 16. Řízení křižovatky s LOGO
 17. Microcontroller Interrupts Přerušení v 8051
 18. Switch Case Statement with Arduino
 19. Základy programování v 8051
 20. Instrukční cyklus exInstrukční cyklus
 21. o
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export