TAP

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
Technické aplikace 2r
Pojetí předmětu: Učivo vyučovacího předmětu poskytuje studentům na přiměřené úrovni potřebné vědomosti o základních logických obvodech, logických funkcích, přehled jak o kombinačních tak i sekvenčních obvodech a postupně připravuje podmínky pro aktivní pochopení mikroprocesorové techniky. ŠVP: str. xx
Cílové vědomosti: Činnost základních logických obvodů, funkce těchto obvodů ve složitějším zapojení
Cílové dovednosti: Praktické aplikace teoretických poznatků při realizaci logických systémů rozvíjející samostatné logické myšlení.
Organizace výuky: 2. ročník: 2 hod. týdně = 2 hod teorie (68/rok)
Výukový kurz:

Moo.gif TAP2r - zatím odstaven

Učební osnovy:

ŠVP IT – v06 str. 154

Učební texty:
Výukové materiály v EduBasi: Edubase


Testy: Edubase

testy lze spouštět přímo na školních PC: P:\EduBase\EduBase 2.lnk SPŠ - Informační technologie - Odborné předměty - Technické aplikace - 2.ročník - čtvrtletní testy nebo přímo Testy

Malé písemné práce:

Převody:

Aritmetické operace:

Velké písemné práce:

 1. PP - Převody
 2. PP - Aritmetické operace
 3. PP - Logické obvody
 4. PP - Kombinační logické obvody
 5. PP - Sekvenční logické obvody
 6. PP - MIT - úvod
www:
 1. Číslicová_technika na cs.wikipedia.org
 2. Marcela Antošová, Vratislav Davídek Číslicová technika – učebnice
 3. Logické prvky a systémy
 4. N:/janousek/mikroLAB/
 5. http://old.sps-pi.cz/mikroLAB
 6. Karnaugova mapa - návrh
 7. Jak pracuje počítač?
 8. V počítači jsou jen jedničky a nuly
 9. Od logických obvodů k mikroprocesorům
 10. Pohled do nitra mikroprocesoru
 11. Činnost mikroprocesoru, aneb jde to i bez trpaslíků
 12. Kolejnička - Boltík- „Technika počítačů I“ SNTL 1988
 13. Arendáš Viliam ing. „Číslicová technika“ - Základy kombinačních obvodů
 14. Jean Michel Bernard „Od logických obvodů k mikroprocesorům“ SNTL 1982
HW: Dominoputer, RD2 kit
SW: NXT-G - LOGO - Deeds - Automaton Simulator - CamStudio - Screen Recorder
Povinné práce:

 1. FLL Icon-doc.gif předloha Icon-pdf.gif vzor Moo.gif odevzdat
 2. Fritzing Icon-doc.gif Předloha Icon-pdf.gif vzor Moo.gif odevzdat
 3. Návrh KLO odevzdat
 4. Návrh SLO

Klasifikace

Výsledná známka je váhově složena ze známek jednotlivých:

 • Malé zkoušení: (v lavici) váha 1
 • Velké zkoušení: (před tabulí - zápis v sešitě) váha 1
 • Malá písemná práce: (nečekaná) - váha 2
 • Velká písemná práce: (plánovaná s možností si test vykoušet elektronicky) váha 10
 • Cvičení: (hodnocení za praktické výsledky) váha 1
 • Sešit: (náhodná kontrola) váha 1
 • Domácí úkol: váha 1
 • Povinná práce: váha 4

Podmínka úspěšné klasifikace: Nemít z jakkékoli velké písemné práce 5, odevzdané všechny povinné práce, 70% docházka na cvičení.

Referáty z mikroprocesorové techniky: zde

Obsah

Tématické celky:

 1. Číselné soustavy
 2. Logické obvody
 3. Kombinační logické obvody
 4. Sekvenční logické obvody
 5. Základní pojmy mikroprocesorové techniky

Procvičit:

testy: na edu.sps-pi.cz = 195.113.101.226

usr: sps-pi\jméno

čtvrtletní pak bude:

Procvičit převody mezi soustavami:
čtvrtletní pak bude:

Aritmetické operace

čtvrtletní

Logické obvody

http://195.113.101.226/?direct_access=307

Kombinační logické obvody

http://195.113.101.226/?direct_access=253

Memory 2716.jpg

Aktu.gif
Logické funkce

Úvod do předmětu:

 1. NXT pro FLL

Číselné soustavy:

 1. Zápis čísel v libovolné číselné soustavě
 2. Číselné soustavy B,D,H - zobrazení čísla
 3. Převody mezi soustavami
 4. Zobrazení čísel v počítači
 5. Aritmetické operace

Logické obvody:

 1. Základní pojmy, rozdělení LO
 2. Přehled logických funkcí NOT, OR, AND, NOR, NAND, XOR
 3. Tvorba algebraického výrazu - úplná součtová normální forma DF
 4. Návrh dvoustupňové logické sítě AND-OR NAND-NAND
 5. Zákony Booleovy algebry
 6. Minimalizace logické funkce metodou algebraickou
 7. Karnaughova mapa
 8. Syntéza KLO
 9. Analýza KLO

Kombinační logické obvody:

 1. Převodník kódů
 2. Řízený invertor
 3. Porovnávací obvod
 4. Koincidenční obvod
 5. Multiplexor
 6. Demultiplexor
 7. Dekodér adresy
 8. Kodér
 9. Prioritní kodér
 10. Generátor parity
 11. Aritmetické obvody

Sekvenční logické obvody:

 1. Rozdělení SLO
 2. Klopný obvod RS
 3. Návrh klopného obvodu RS
 4. Klopný obvod T
 5. Klopný obvod JK
 6. Klopný obvod D
 7. Syntéza SLO
 8. Čítač
 9. Návrh čítače
 10. Paralelní registr
 11. Sériový registr


Technická realizace:

 • Technika DL, DTL, RTL, TTL,
 • Technika PMOS, NMOS, CMOS


Základní pojmy mikroprocesorové techniky
Novinky:

 • FLL - popis, organizace
 • NXT - popis HW a SW
 • NXT - motory, ovládání
 • NXT - čidla, reakce
 • Zpracování testu
 • Číselné soustavy, čísla, ukázky
 • Porovnání metod převodů mezi ČS
 • Zpracování testu
 • Zobrazení a rozsah čísel
 • Násobení čísel
 • Návrh schéma v režimu LAD
 • Výroková logika v souvislostech s FBD
 • Porovnání schématických značek
 • Rozpracování úkolu pro sch v LAD a FBD
 • Řešení úkolu z praxe
 • MPX pro zobrazení údajů na 8místném displeji
 • Multiplex v síťových prvcích
 • Zápis do posuvného registru, seriový port
 • Čítač binární a dekadický
 • Převodníky USB - COM
 • Přehled mikroprocesorových aplikací
 • Srovnání mikrořadičů


 • povinná práce:
 1. Návrh SLO podle zadání (graf přechodu, slovní, tabulka přechodu)
 1. PT
 2. KM
 3. AV
 4. Schéma zapojení
 5. Test v Deeds
 1. Vývojový diagram
 2. Program v assmebleru nebo BASIC (alt. C)
 3. Test v IDE
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export