FYZ

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

Vimproc.jpg

Fyzika


Obsah

Tématický plán:

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

MECHANIKA

Kinematika

Dynamika

Mechanická energie

Gravitační pole

Mechanika tuhého tělesa

Mechanika tekutin

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA

Vnitřní energie, práce, teplo

Struktura a vlastnosti plynů

Struktura a vlastnosti pevných látek

Struktura a vlastnosti kapalin

Změny skupenství látek

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

Kmitání mechanického oscilátoru

Mechanické vlnění

Zvukové vlnění

OPTIKA

Základní pojmy v optice

Vlnová optika

Zobrazování optickými soustavami

Elektromagnetické záření

FYZIKA MIKROSVĚTA

Základní poznatky kvantové fyziky

Fyzika elektronového obalu a atomového jádra

SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY

ASTROFYZIKA


ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

Elektrické pole

Elektrický proud v látkách

Magnetické pole

Střídavý proud

Elektromagnetické kmitání a vlnění


Zajímavosti:

Jefferson Lab


wwwOsobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export