SOČ – Středoškolská odborná činnost

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
Wikibar.png
Motto.png
MOTTO
„ Smysl hry není ve vítězství, ale ve hře samé. “ Jack London
SOČ INFO

SOC head.PNG LogoJA.jpg

NABÍDKA TÉMAT

Pro potřeby školy od: JAPU

Od ostatních organizací či firem:

Fakulta elektrotechniky ČVUT

ELO+, spol. s r.o.

NECOSS

Microcomp spol. s r.o Milevsko

KUNSTSTOFF-FRÖHLICH Czech Plast, s.r.o.

Registrace na školní kolo SOČ

Krajské a celostátní úspěchy

2015

Sponzoři školního kola:

Schneider Electric

2014

Sponzoři školního kola:

Rohde & Schwarz

Krajské kolo:

obor 10. Elektrotechnika:

2. místo ****
Poster Robot VS-BT
4. místo ****
Poster Startovací zařízení pro motokrosový sport
6. místo ****
Poster Robot stopař

Obor 18. Informatika

2. místo ****
Poster Nástroj pro penetrační testy webových aplikací

2013

Celostátní kolo:

bez účasti ****
Poster Sada úloh pro výuku MIT

Krajské kolo:

Obor 12. Učební pomůcky

1. místo ****
Poster Sada úloh pro výuku MIT

obor 10. Elektrotechnika:

3. místo ****
Poster PWM regulátor s ATmega8
4. místo ****
Poster Helena Firing digital system v4

2012

Celostátní kolo: Kutná Hora

Výsledková listina zde

obor 02. Fyzika

6. místo **** (C4) - Natáčení fotovoltaického systému

Krajské kolo:

obor 18. Informatika:

1. místo **** (B4) s prací Vybudování školních stránek pomocí systému MediaWiki

obor 02. Fyzika:

1. místo **** (C4) - Natáčení fotovoltaického systému

obor 10. Elektrotechnika:

2. místo **** (C4) - Dopravník se snímačem polohy

3. místo **** (A2) - Soubor:2012 Modelova zeleznice.pdf

2011

Sponzoři školního kola:

CEZlogo.jpg Neotech a.s. MM-personal computer

Celostátní kolo: Sezimovo Ústí

Výsledková listina zde

obor 10. Elektrotechnika

3. místo **** (B4.I) Robot RC-DC MP-JA 082.jpg

Krajské kolo:

obor 10. Elektrotechnika

2. místo **** (A4.S) Návrh elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt

3. místo **** (D2.S) Digitální odpalovací pult s LCD a digitální odpalovací pult řízený počítačem

4. místo **** (A4.S) SOČ 2011 - Zesilovač ve třídě T

obor 12. Učební pomůcky

3. místo **** (C4.S) AVR Testboard 2.0

obor 18. Informatika

2. místo **** (A4.S) SOČ 2011 - MyCMS - jednoduchý redakční systém

3. místo **** (B4.I) Zámek na čipovou kartu RFID

2010

Sponzoři školního kola:

CEZlogo.jpg ABACUS a.s. Windows User Group

Celostátní kolo: Chrudim 13.-15. 6. 2010

obor 18. Informatika

5. místo **** (C4.S) s prací Registrace na odborné praxe + udělena zvláštní cena Ústavu informatiky Akademie Věd

Krajské kolo:

obor 18. Informatika 1. místo **** (C4.S) s prací Registrace na odborné praxe

obor 12. Tvorba učebních pomůcek

2. místo **** (D4.S) Robotická ruka L 601 řízená MCU MOTOROLA

3. místo **** (C3.S) AVR Testboard

obor 10. Elektrotechnika

3. místo **** (D1.S) Digitální odpalovací pult

obor 02. Fyzika

2. místo **** (C2.S) Indikátor radioaktivního záření

Školní kolo: 26 prací z toho 17 soutěžních. více:

2009

Sponzoři školního kola:

CEZlogo.jpg Neotech a.s. Siemens a.s.

Krajské kolo:

Obor 09. Strojírenství

3. místo **** (D4.S) - Ovládání robotizovaného pracoviště pomocí Control Webu a webové aplikace

obor 10. Elektrotechnika

2. místo **** (D3.S) - CNC

obor 18. Informatika

2. místo **** (B2.I) - Neural Network Studio

Školní kolo: 45 prací: 17 soutěžních 9 výstavních více:

2008

Sponzoři školního kola:

CEZlogo.jpg Neotech a.s. 

Celostátní kolo: Varnsdorf 13.-14.června 2008

Obor 12. Tvorba učebních pomůcek

7. místo **** - Inteligentní elektroinstalace

obor 18. Informatika

6. místo **** - N.I.K.I. - Projekt umělé inteligence + udělena zvláštní cena Ústavu informatiky Akademie Věd za nejoriginálnější nápad

Krajské kolo:

Školní kolo: 26 prací. více:

2007

Sponzoři školního kola:

CEZlogo.jpg ELO+, spol. s r.o. Neotech a.s. 

Celostátní kolo: Prostějov 15. až 17.6.2007

obor 01. Matematika

3. místo **** - The Run - parsování a manipulace s 3D objekty v jazyce C++ OpenGL

obor 10. Elektrotechnika

6. místo **** - Zabezpečení webových aplikací

obor 11. Tvorba učebních pomůcek

9. místo **** - OLPuter pro Dominoputer

Krajské kolo:

Školní kolo: 26 prací. více:

2004

obor 01. Matematika

11. místo **** - SW - servis souborů

obor 10. Elektrotechnika

3. místo **** - Digitálně řízený napájecí zdroj, verze 2,0

2003

obor 01. Matematika

2. místo **** - Ochránce III

obor 12: Tvorba učebních pomůcek

8. místo **** - Funkční model pístového motoru typu "Boxer"Autor:

2002

obor 01. Matematika

8. místo **** Harmonická analýza periodického signálu

2001

obor 01. Matematika

14. místo **** - OCHRÁNCE 2 verze 1.0

2000

obor 10. Elektrotechnika

13. místo **** - Laserový holoprojektor

Středoškolská odborná činnost je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Cílem této soutěže je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou.

Pro vítěze celostátních kol se nabízí postup do nadnárodní soutěže EU Contest

Co je SOČ a proč se jí zúčastnit

Obsah

Jednotlivé ročníky

na samostatných stránkách

2019

20182017201620152014201320122011201020092008200720062005

Sponzoři školních kol

Nadační fond SPŠ a VOŠ Písek Sponzor školního kola SOČ a povinných prací PRA SCHNEIDERlogo.jpg

Skupina ČEZ Neotech a.s. ABACUS a.s. ELO+, spol. s r.o. Siemens a.s. Windows User Group Orion Computer Faurecia MM-personal computer

Přehled registrací

What happend.gif
Harmonogram
Soc2008 1.jpg
Soc2008 2.jpg
Soc2008 3.jpg
Soc2008 4.jpg
Soc2008 5.jpg
Soc2008 6.jpg
Soc2008 7.jpg
SOC-poster-008.jpg
Soc2008 9.jpg
Někteří porotci SOČ na SPŠ a VOŠ Písek

ÚNOR – registrace a příprava posteru, který obsahuje kromě základních údajů i informace více přibližující charakter soutěžního exponátu (podrobnější popis, fotogafie, obrázky, schémata zapojení, odkazy na www stránky apod.)

Registrace-soc.gif

Veškeré elektronické materiály (poster, prezentace, obrázky, programy...) ukládat na školní síť do vytvořeného adresáře v N:/janousek/SOC/ podle předpisu: třída_příjmení_jmeno_název\*.* Např. N:/janousek/SOC/B3_Novak_Petr_Tester portu/*.* Data zde uložená budou použita při prezentaci, při zpracování výsledků soutěže a neposledně pomohou i jednotlivým porotám při rozhodování. "ČÍM DŘÍVE ZDE BUDOU, TÍM LÉPE"

BŘEZEN – písemně odevzdat hotové práce SOČ svým vedoucím. Forma zpracování je podobná metodickému pokynu pro dokumentaci k Maturitní práci.

DUBEN začátek – proběhne školní přehlídka prací SOČ formou:


1. VÝSTAVNÍ, která bude spočívat v předvedení praktické tvořivosti. Žáci přinesou výrobek s dokumentací – postačí „poster“ (nejčastěji nejlepší povinné práce ze všech oddělení skupiny PRA a samozřejmě i všechny aktuální maturitní práce ). Každý ve svém přiděleném prostoru příchozím zájemcům přiblíží svůj exponát a zodpoví případné zvídavé dotazy.

2012-04-04-SOC-skolni-kolo-12.jpg

2. SOUTĚŽNÍ – 15minutová (10 minut prezentace + 5 minut na dotazy poroty) obhajoba odborné práce (Icon-pdf.gif Jak správně prezentovat). Je to ideální příprava na obhajobu maturitní práce.

2012-04-04-SOC-skolni-kolo-54.jpg

 • K prezentaci lze využít: PC v učebně s dataprojektorem a prezentérem, další dataprojektor pro připojení vlastního notebooku, laserové ukazovátko, v prezentačním sále navíc i interaktivní ukazovátko + bezdrátový mikrofon.
 • Během soutěžního dne je doporučováno být neustále u svého exponátu tak, aby si jej ostatní (porota, žáci, učitelé....) mohli prohlédnout.
 • Je doporučeno na prezentace pozvat zástupce těch firem, kterým je práce určena. Je již příjemným zvykem, že tyto firmy se na oplátku stávají „partnerem“ školy v oblasti sponzorování různých školních aktivit (soutěže, vybavení učeben, sponzorské předměty, finanční dary do nadačního fondu atd.)
 • Tříčlenná porota na základě hodnocení od vedoucího práce a oponenta, dokumentace, posteru a prezentace práce vyhodnotí. Ohodnotí odbornou úroveň práce žáka a jeho vlastní přínos v řešení problematiky. Stanoví pořadí v jednotlivých sekcích a vybere práce na postup do krajského kola.


Z práce a její prezentace musí být patrné:

 • Včasnost plnění všech povinností (konzultace, odevzdání posteru, el. dokumentace, písemná práce ...)
 • Předvedené znalosti a dovednosti jsou nad rámec učiva ve škole
 • Tvůrčí podíl autora na práci (originalita, vhodnost řešení)
 • Přínos předkládané práce pro školu, autora, firmu atd. (využití v praxi...)
 • Pracnost získání výsledků práce
 • Kvalita zpracování výsledků, vhodnost použité metodiky, funkčnost
 • Formální náležitost dokumentace
 • Přesvědčivá obhajoba + odpovídající reakce na otázky poroty či publika (10 + 5 minut)
 • Celkově lze získat 75 + 75 + 75 tedy maximálně 225 bodů (od vedoucího, oponenta a od poroty)
  • V případě chybějícho hodnocení porota přiděluje stejný počet jako sama dala
  • Vedoucí hodnotí:
   • Odpovědnost a přístup žáka při řešení zadání max. 10B
   • Dodržení obsahové a grafické struktury práce max. 10B
   • Originalita a vhodnost řešení max. 25B
   • Funkčnost řešení max. 30B
  • Oponent hodnotí:
   • Dodržení obsahové a grafické struktury práce max. 10B
   • Originalita a vhodnost řešení max. 35B
   • Funkčnost řešení max. 30B
  • Porota hodnotí:
   • Kvalita max. 10B
   • Přínos max. 10B
   • Funkčnost max. 10B
   • Propagace max. 10B
   • Dokumentace max. 10B
   • Obhajoba max. 25B


KVĚTEN začátek – probíhají krajské přehlídky SOČ (všimněte si, že studenti naší školy jsou velice úspěšní)

ČERVEN konec – proběhne celostátní přehlídka prací

Statistiky

Časový plán soutěžního dne

Přehledy prací v jednotlivých letech

Soubor:QR-SOC.png


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
SW-HW
Archiv
Utility
Nástroje
Tisk/export